Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Onze WBE heeft als grondslag een aantal beginselen Jagers zijn bij uitstek dragers van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna Nederland. De jager heeft ook een dienende taak bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw. De jager heeft dit ook met het oog op herstel en handhaving van de redelijkse wildstand, evenwichtige regulering en beheer.
De WBE tracht dit te bereiken door: Streven van de verbetering van de kwaliteit van het biotoop en samenwerking met publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het desgewenst verwerven van jachtrechten t.b.v. de leden van de WBE. Nauwe samenwerking met de KJV en de hieraan gelieerde organisaties Bevorderen dat leden van de vereniging ook lid zijn van de KJV en de leden stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer Geven van voorlichting Behartigen van de belangen van haar leden Bevorderen van de kennis en ervaring m.b.t. jacht en/of beheerzaken, schadebestrijding, bij de leden Voeren van overleg met natiuurbeschermingsorganisaties, overheden en andere relevante instanties Verkrijgen van subsidies en bijdragen t.b.v. goed wildbeheer Het deelnemen aan de WBE-databank van de KJV
Doelstelling
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Doelstelling
Onze WBE heeft als grondslag een aantal beginselen Jagers zijn bij uitstek dragers van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna Nederland. De jager heeft ook een dienende taak bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw. De jager heeft dit ook met het oog op herstel en handhaving van de redelijkse wildstand, evenwichtige regulering en beheer.
De WBE tracht dit te bereiken door: Streven van de verbetering van de kwaliteit van het biotoop en samenwerking met publiek- en privaatrechtelijke organisaties en het desgewenst verwerven van jachtrechten t.b.v. de leden van de WBE. Nauwe samenwerking met de KJV en de hieraan gelieerde organisaties Bevorderen dat leden van de vereniging ook lid zijn van de KJV en de leden stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer Geven van voorlichting Behartigen van de belangen van haar leden Bevorderen van de kennis en ervaring m.b.t. jacht en/of beheerzaken, schadebestrijding, bij de leden Voeren van overleg met natiuurbeschermingsorganisaties, overheden en andere relevante instanties Verkrijgen van subsidies en bijdragen t.b.v. goed wildbeheer Het deelnemen aan de WBE-databank van de KJV