Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Klik hier voor faunabeheerplannen Klik hier voor faunabeheerplannen
Door het opstellen van een faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid Gelderland er naar om op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. In het fauna-beheerplan is informatie opgenomen over de populaties van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd (conform de Wet Natuurbescherming) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan. Via deze link komt men bij de downloadpagina van FBE Gelderland, waaronder deze WBE valt. Op deze pagina vindt men diverse downloads, ook de van de beheerplannen.
Faunabeheerplan
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
Klik hier voor faunabeheerplannen Klik hier voor faunabeheerplannen
Faunabeheerplan
Door het opstellen van een faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid Gelderland er naar om op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. In het fauna-beheerplan is informatie opgenomen over de populaties van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd (conform de Wet Natuurbescherming) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan. Via deze link komt men bij de downloadpagina van FBE Gelderland, waaronder deze WBE valt. Op deze pagina vindt men diverse downloads, ook de van de beheerplannen.