Links
Relaties  Er zijn veel organisaties die met de jacht te maken hebben. Hieronder vallen belangen- verenigen voor natuurbeheer, rijk, provincie en gemeente. Maar ook verenigingen van jagers, wild- beheerders, jachthonden- opleiders, jachtopzichters en toezichthouders.
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311