Valwild
In Nederland vinden in het verkeer jaarlijks vele duizenden aanrijdingen plaats met dieren. Deze aangereden dieren, gewond of reeds dood, noemen we “valwild”. Het betreft veelal vogels zoals fazanten, duiven, buizerds en torenvalken, maar ook vele zoogdieren zoals vossen, steenmarters, bunzingen etc. Vooral de zwaardere aanrijdingen met reeën, wilde zwijnen en herten hebben soms persoonlijke gewonden of zelfs doden tot gevolg. Het gebeurt ook vaak dat het aangereden dier gewond weet te ontkomen. Het tijdig melden van een aanrijding is daarom belangrijk. Ook indien het aangereden dier namelijk niet ter plaatse ligt, maakt uw informatie een professionele nazoek/opsporing mogelijk. Dit is cruciaal ter voorkoming van onnodig dierenleed als gevolg van het langzaam sterven van het aangereden dier. Melding kan via de volgende site:    
Opgericht d.d. 21 december 1999. Statutair gevestigd te Borculo, Kamer van Koophandel nr.08085311
De WBE plaatst langs de openbare weg een groot aantal wildreflectoren om er voor te zorgen dat het aantal valwild wordt verminderd. Deze preventie maatregel is tot stand gekomen dank zij een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds 2009 van de Rabobank.
www.wildaanrijding.nl www.wildaanrijding.nl